Išmokos

Vienkartinė laidojimo pašalpa

Vienkartinė 440 Eur laidojimo pašalpa išmokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei medicininį mirties liudijimą. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pašalpa išmokama ne vėliau kaip per 24 val. nuo kreipimosi jei kreipiamasi per 10 dienų nuo mirties bei ne vėliau kaip per mėnesį, jei dėl paramos kreipiamasi po 10 dienų nuo mirties. Dėl pašalpos gali kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Prašymą dėl vienkartinės laidojimo pašalpos galima pateikti ir per elektroninę socialinės paramos išmokų skyriaus sistemą: www.spis.lt

Mirusiajam priklausiusi pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, pareigūnų ir karių valstybinė pensija.

Minėtos pensijos ar kompensacijos vieno dydžio mėnesio suma išmokama jį laidojančiam asmeniui, o taip pat, išmokama suma už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Jeigu liko neišmokėtų sumų už ankstesnį laikotarpį jos išmokamos paveldėtojams.

Daugiau informacijos apie Sodros mokamas išmokas: www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-artimuju/mire-artimas-zmogus

Daugiau informacijos apie visas laidojančiam asmeniui priklausančias išmokas galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/netekau-artimo-zmogaus?lang=lt