Išmokos

Vienkartinė laidojimo pašalpa

Vienkartinė 392 Eur laidojimo pašalpa išmokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei medicininį mirties liudijimą. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pašalpa išmokama ne vėliau kaip per 24 val. nuo kreipimosi jei kreipiamasi per 10 dienų nuo mirties bei ne vėliau kaip per mėnesį, jei dėl paramos kreipiamasi po 10 dienų nuo mirties. Dėl pašalpos gali kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Daugiau informacijos apie laidojimo pašalpą rasite čia: www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-artimuju/mire-artimas-zmogus

Sodros išmokos

Jei mirusiajam buvo skirtos Sodros pašalpos ar kompensacijos, jos, jei dar nebuvo išmokėtos, bus išmokamos paveldėtojui.

Jei pensija mokama už einamąjį mėnesį, mirus jos gavėjui, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta ir dar vieno mėnesio paskirtos pensijos dydžio suma.

Jei pensija mokama už praėjusį mėnesį, tokiu atveju, pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už praėjusį mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, pensija už mirties mėnesį ir dar už vieną mėnesį.

Daugiau informacijos apie Sodros išmokas rasite čia: www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-artimuju/mire-artimas-zmogus